Breadcrumb

Wartości i misja Santen

Wartości

Po japońsku mówimy:

Our vision text

Co znaczy:

„Odkrywanie tajemnic i mechanizmów przyrody by wnieść wkład w zdrowie ludzi”*

*Oryginalna interpretacja fragmentu z rozdziału 22 Zhongyong (Nauka środka) autorstwa Konfucjusza.

Myślimy precyzyjnie o tym, co najważniejsze, jasno decydujemy, co powinniśmy zrobić, i działamy szybko.


Nasza misja

Santen, koncentrując się na okulistyce, rozwija wiedzę naukową i z zaanagażowaniem przyczynia się do poprawy zdrowia pacjentów, ich bliskich, a tym samym całego społeczeństwa.