Breadcrumb

 1. Nasza wizja
 2. Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Etyczna działalność

Opracowując nasze produkty nieustannie analizujemy medyczne potrzeby pacjentów. Aby dogłębnie przyjrzeć się ich codziennym potrzebom w zakresie okulistycznej opieki zdrowotnej korzystamy z najnowszych danych naukowych i badawczych i nawiązujemy bliskie relacje z lokalnymi społecznościami. Ciężko pracujemy, aby zapewnić dostęp do nowoczesnych terapii by dostarczyć rozwiązania ściśle dostosowane do potrzeb pacjentów.

Szanujemy prawa człowieka we wszystkich naszych działaniach biznesowych i staramy się wnosić wkład w społeczeństwo wolne od uprzedzeń. Poprzez członkostwo w ONZ Global Compact (UNCG) stosujemy dziesięć kluczowych zasad w zakresie praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. Zapewnia to naszym pracownikom najlepsze możliwości rozwoju oraz oferuje bezpieczne i komfortowe środowisko pracy. Z naszymi partnerami biznesowymi pracujemy zgodnie z najwyższymi, profesjonalnymi standardami uczciwych praktyk i staramy się minimalizować przypadki niewłaściwego postępowania.

Troszczymy się o ochronę środowiska. Ograniczamy nasz wpływ na środowisko poprzez aktywności przeciwdziałające globalnemu ociepleniu, zarządzając wykorzystaniem chemikaliów, ograniczając odpady i pracując nad utrzymaniem równowagi biologicznej.

Działalność charytatywna i korporacyjna

Na całym świecie wspieramy:

 • Fundacja „Nauczanie nauczycieli” Międzynarodowej Rady Okulistyki (ICO), szkoląca okulistów w krajach rozwijających się
 • Fundację Badawczą ds. Jaskry, Europejskie Towarzystwo Jaskry (szkolenie dla rezydentów) i Fundację Oko (Stiftung Auge) Niemieckiego Towarzystwa Okulistycznego (kilka programów mających na celu poprawę zdrowia pacjentów)
 • Organizacje, w tym Helen Keller International, które działają w krajach rozwijających się w celu poprawy opieki okulistycznej i zapobiegania ślepocie
 • Help International, non-profit organizacja pomocy medycznej działająca w Gwatemali
 • Instytucje badawcze, w tym uniwersytety, towarzystwa akademickie i specjalistyczne grupy badawcze, a także organizacje non-profit, takie jak Glaucoma Research Society
 • Programy przeszczepu rogówki
 • Rozwijamy program psów przewodników
 • Grupy wsparcia aktywności dla osób niedowidzącyc
 • Programy sportowe dla osób z wadami wzroku, w tym partnerstwo z NPO Japan Blind Football Association i Blind Tennis Association Poland,
 • Prowadzimy działania uświadamiające w zakresie wczesnego wykrywania jaskry, prowadzone przez World Glaucoma Association i World Glaucoma Patients Association,
 • Pomagamy w przypadku katastrof m.in.  ofiarom trzęsienia ziemi we Wloszech, w 2018 roku Santen wspierało akcję OneDollarGlasses poprzez nasz program wolontariatu 10 000 godzin.