Breadcrumb

  1. Nasza wizja
  2. Odpowiedzialność
  3. Przekazywanie wartości

Przekazywanie wartości

Przejrzystość to uczciwe praktyki biznesowe.

Od teraz wszystkie korzyści i świadczenia przekazywane w formie równoważnej do formy pieniężnej (przekazywanie wartości), w związku ze szkoleniami lub zdarzeniami powiązanymi z tzw. kształceniem ustawicznym,  jak również wszelkie jednostronne korzyści udzielone członkom personelu medycznego lub organizacji medycznych na podstawie obopólnych porozumień, będą publikowane w tym miejscu w formie corocznego wykazu dostępnego dla ogółu społeczeństwa. Taka publikacja musi spełniać wymogi ustawy o ochronie danych osobowych  z późniejszymi zmianami.